Máy làm mát nhà xưởng

13.600.000₫ 16.000.000₫

Mã SP: DK-15000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-15000A (DKA-15000A)

13.500.000₫ 16.500.000₫

Mã SP: DK-18000TX/TL/TN

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-18000TX/TL/TN

15.400.000₫ 18.800.000₫

Mã SP: DK-23000TX/TL

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-23000TX/TL

25.400.000₫ 31.000.000₫

Mã SP: DK-30000TX

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-30000TX

27.880.000₫ 34.000.000₫

Mã SP: DK-30000TL

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-30000TL

29.500.000₫ 36.000.000₫

Mã SP: DK-36000TL

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-36000TL

26.240.000₫ 32.000.000₫

Mã SP: DK-36000TX

Máy làm mát nhà xưởng Daikio DK-36000TX

14.700.000₫

Mã SP: DV 3018TX/TL/TN

Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV 3018TX/TL/TN