Máy làm mát gia đình 2

5.440.000₫ 6.400.000₫

Mã SP: DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

5.941.500₫ 6.990.000₫

Mã SP: DKA-06000A

Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-06000A

6.460.000₫ 7.600.000₫

Mã SP: DKA-06000B

Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-06000B

7.100.000₫ 8.900.000₫

Mã SP: DK-6000A

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-6000A

10.700.000₫ 12.600.000₫

Mã SP: DK-10000A

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-10000A

6.205.000₫ 7.300.000₫

Mã SP: DKW-00009A

Máy lọc nước RO DKW-00009A - Giảm giá 15%

7.565.000₫ 8.900.000₫

Mã SP: DKW-00009B (DKW-04409B)

Máy lọc nước RO cao cấp DKW-00009B (DKW-04409B) - Giảm giá 15%