Chính sách ưu đãi

Giảm giá tất cả các sản phẩm cho khách hàng mua máy làm mát

Bảo hành tại nhà

Bảo hành 02 năm cho motor quạt và 01 năm cho toàn bộ sản phẩm